24/06/2024

Výše úplaty za školné a stravné ve školním roce 2024-25

Výše úplaty za školné a stravné ve školním roce 2024-25

Rada města Pardubic svým usnesením č. R/3621/2024 ze dne 05.06.2024 stanovuje měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Pardubice na období školního roku 2024/2025 s účinností od 01.09.2024 ve výši 830 Kč. Děti, které do 31. 8. 2025 dovrší věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou školného zproštěny.

Stravné zůstává zatím stejné a to ve výši 968 Kč měsíčně, děti, které do 31. 8. 2025 dovrší věku 6 let (předškoláci) a děti s odloženou školní docházkou platí 1.034 Kč měsíčně.
logo
Adresa
Dražkovice 146
533 33 Pardubice V