Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

vÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY DRAŽKOVICEVýsledek obrázku pro DĚTI

 

Dítě jako tvůrce svého vzdělání.

Rodič jako vítaný partner školy.

Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě.