Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

Zápis do MŠ

  Vážení rodiče a zájemci o Mateřskou školu Pardubice - Dražkovice 146.
  Od 16.4.2019 budou k dispozici na našich stránkách a na stránkách MMP Pardubice žádosti do mateřské školy  a kritéria pro přijetí dětí.
 
  Zápis do MŠ proběhne ve dnech 6. - 7.5.2019.
  Do mateřské školy přijďte, prosím, s vyplněnou žádostí, potvrzenou od lékaře, s doklady o trvalém a skutečném bydlišti dítěte.
  Pokud budete cokoliv potřebovat, upřesnit informace apod., volejte na číslo 734 641 977 nebo na tel.číslo 466 304 302.
 
___________________________________________________________________________________________________
 
  UPOZORNĚNÍ.
 
  Zápis do mateřské školy na prázdniny v naší MŠ neproběhne, neboť v době letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce školní kuchyně a MŠ bude celé prázdniny uzavřená.
 
______________________________________________________________________________________________________
 
   Budeme se na Vás těšit, Marie Dostálová, ředitelka MŠ.