Bc. Ivana Kameníková

zástupkyně školy, učitelka třídy Soviček