Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

 

Představení mateřské školy
 

     Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 39 dětí. Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je umístěna poblíž fotbalového hřiště, okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli.

     Uspořádání a charakter interiéru podporuje aktivní život dětí, pozitivně rozvíjí všechny oblasti jeho vývoje. Tvořivá činnost, manipulace s různým materiálem, rozvoj pracovních dovedností, práce s knihou, poslech písniček i pohádek či improvizace s loutkami, to vše lze realizovat díky vybavení, které mají děti k dispozici. Členitost třídy a hrací koutky umožňují dětem výběr činnosti podle jejich momentálních potřeb, ať už se jedná o relaxaci či naopak spontánní aktivity s vrstevníky. Škola má bohatou výzdobu, na které se podílejí děti (výtvarné práce různě tematicky zaměřeny.) Interiér se v průběhu roku obměňuje, výzdoba je tématicky zaměřená na 4 roční období. Odpočinek dětí probíhá v samostatné ložnici, která je ve dvou místnostech. Součástí mateřské školy je s a u na, která je využívána každý týden od podzimu do jara všemi dětmi, včetně těch nejmenších. V půdních prostorách jsme vybudovali tělocvičnu, dále je zde loutkárna pro tvořivou dramatiku dětí.

     Okolo budovy mateřské školy je rozsáhlá zahrada s altánem, průlezkami, pískovištěm, tabulemi na kreslení, zahradními hračkami, sportovním vybavením. Součástí zahradního areálu je velká betonová plocha využívána pro sportovní aktivity dětí – jízda na koloběžkách, hry s míči, skákání přes švihadlo, hokej, míčové hry. Zahrada je zatravněna a osázena ozdobnými keři.