Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

Zápis do mš 2020/2021

  • Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2020/2021 probíhat pomocí webové aplikace zapisyms.pardubice.eu
  • Zápis dětí bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu na leznete v záložce " Příjmací řízení" a dalších záložkách aplikace města Pardubic.
  • Všechny děti (3-5 leté) budou příjmány dle spádovosti - seznam spádových mateřských škol naleznete na stránkách města.
  • UPOZORŇUJEME NA POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020

1. Fáze zápisu

od 20.4.-12.5.2020, kdy si ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu vyplníte žádost, vytisknete si jí.
K žádosti přiložte: čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované
                              oskenovaný očkovací průkaz
                              oskenovaný rodný list dítěte
                              u cizinců oskenované povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců a vízum
                              pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - oskenovanou nájemní smlouvu nebo výpis z katastru        
nemovitosti
 

2. Fáze zápisu

POZOR ZMĚNA oproti původní verzi bude sběr žádostí od 11.5.-15.5.2020
máte možnost zvolit si 3 mateřské školy, na první místo dejte školu, kterou preferujete
předání žádostí je možné:
1. datovou schránkou (od soukromé osoby-nikoliv pracovní)
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý email)
3. poštou - doporučujeme zaslat doporučeně
4. v případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout ani vyplnit elektronicky, máte možnost se telefonicky nebo emailem objednat k ředitelce nebo zástupkyni školy
 
ředitelka MŠ:         Marie Dostálová
email:                     ms.drazkovice@seznam.cz
tel.:                         734 641 977
 
zástupkyně ředitelky MŠ:         Petra Vopršalová
email:                                          ms.drazkovice@outlook.cz
tel.:                                              775 629 242
 

3. Fáze zápisu

Bude probíhat do konce května, kdy budete postupně vyrozuměni o tom, zda bude Vaše dítě v MŠ přijato.
O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v příjmacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.
 

Kritéria pro přijetí

1. Věk dítěte
 
Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2020)                        500
Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2020)                        440
Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2020)                                  380
Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2020)                                360
Dítě mladší (3 roky od 1.1.2021 do 30.6.2021)           0
 
2. den narození ( pro děti narozené so 30.6.2018)
 
Za každý den v roce
 
3. Pobyt dítěte
 
Trvalý pobyt ŠO+doložené skutečné bydliště ve ŠO                                    530
Trvalý pobyt ŠO+nedoložené skutečné bydliště ve ŠO                                490
Trvalý pobyt Pardubice+doložené skutečné bydliště ŠO                              280
Trvalý pobyt Pardubice+nedoložené skutečné bydliště ve ŠO                     240
Trvalý pobyt mimo Pardubice+skutečné bydliště ŠO                                     40
Trvalý pobyt mimo Pardubice+skutečné bydliště nadoloženo ve ŠO               0
 
4. Sourozenec + dvojčata
 
Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2020+ hlásí se současně dvojčata        10
 

Informace k přijímání mladších dětí

Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146, bude přijímat i děti mladší tří let pokud to kapacita umožní.

 

Představení mateřské školy
 

     Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 39 dětí. Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je umístěna poblíž fotbalového hřiště, okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli.

     Uspořádání a charakter interiéru podporuje aktivní život dětí, pozitivně rozvíjí všechny oblasti jeho vývoje. Tvořivá činnost, manipulace s různým materiálem, rozvoj pracovních dovedností, práce s knihou, poslech písniček i pohádek či improvizace s loutkami, to vše lze realizovat díky vybavení, které mají děti k dispozici. Členitost třídy a hrací koutky umožňují dětem výběr činnosti podle jejich momentálních potřeb, ať už se jedná o relaxaci či naopak spontánní aktivity s vrstevníky. Škola má bohatou výzdobu, na které se podílejí děti (výtvarné práce různě tematicky zaměřeny.) Interiér se v průběhu roku obměňuje, výzdoba je tématicky zaměřená na 4 roční období. Odpočinek dětí probíhá v samostatné ložnici, která je ve dvou místnostech. Součástí mateřské školy je s a u na, která je využívána každý týden od podzimu do jara všemi dětmi, včetně těch nejmenších. V půdních prostorách jsme vybudovali tělocvičnu, dále je zde loutkárna pro tvořivou dramatiku dětí.

     Okolo budovy mateřské školy je rozsáhlá zahrada s altánem, průlezkami, pískovištěm, tabulemi na kreslení, zahradními hračkami, sportovním vybavením. Součástí zahradního areálu je velká betonová plocha využívána pro sportovní aktivity dětí – jízda na koloběžkách, hry s míči, skákání přes švihadlo, hokej, míčové hry. Zahrada je zatravněna a osázena ozdobnými keři.