Preventivní opatření - zákonní zástupci

PROVOZ MŠ OD 13.1.2020 A NOVÁ OPATŘENÍ 12.01.2021 14:37 Vážení rodiče, opět Vás chceme požádat o spolupráci, která se týká protiepidemiologických opatření. Cílem opatření je udržení maximálního provozu a zamezení uzavření celé MŠ v případě, že by zde byla prokázána...

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Dodržujte rozdělení vchodů do MŠ. Každá třída má přidělen svůj vchod.   Zdržujte se v prostorách MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a v minimálním počtu osob (ideálně dítě přivede do MŠ a vyzvedne jej jeden zákonný zástupce nebo zmocněná osoba).   Vydezinfikujte si ruce u...

Povinosti - zákonní zástupci

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Informujte pravdivě pedagogické zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz. školní rád).   V případě přetrvávajících příznaků jakéhokoli infekčního, chronického a alergického onemocnění (RÝMA, KAŠEL), bude požadováno potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Do té doby...