Preventivní opatření ohledně koronaviru

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nyní panuje v souvislosti s vývojem pandemie onemocnění COVID – 19, a na základě doporučení KHS, MŠMT a MMP bychom Vás chtěli požádat a doporučit Vám dodržování níže uvedených preventivních opatření.

Žádáme Vás, abyste mysleli na bezpečnost a zdraví Vás i Vašeho okolí. Apelujeme na skutečnost, že do MŠ nemohou vstoupit žádné osoby (zákonní zástupci, zmocněné osoby, děti atd.) s jakýmikoli příznaky infekčního onemocnění.

Více než kdykoli předtím bychom Vás, rodiče, chtěli požádat o pochopení a spolupráci. Celá situace je pro všechny nepříjemná, avšak doufáme, že ji společně zvládneme bez komplikací.

 

 

kolektiv MŠ

 

 

 

Preventivní opatření - zákonní zástupci

PROVOZ MŠ OD 13.1.2020 A NOVÁ OPATŘENÍ 12.01.2021 14:37 Vážení rodiče, opět Vás chceme požádat o spolupráci, která se týká protiepidemiologických opatření. Cílem opatření je udržení maximálního provozu a zamezení uzavření celé MŠ v případě, že by zde byla prokázána...

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Dodržujte rozdělení vchodů do MŠ. Každá třída má přidělen svůj vchod.   Zdržujte se v prostorách MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a v minimálním počtu osob (ideálně dítě přivede do MŠ a vyzvedne jej jeden zákonný zástupce nebo zmocněná osoba).   Vydezinfikujte si ruce u...

Povinosti - zákonní zástupci

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Informujte pravdivě pedagogické zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz. školní rád).   V případě přetrvávajících příznaků jakéhokoli infekčního, chronického a alergického onemocnění (RÝMA, KAŠEL), bude požadováno potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Do té doby...