Školné a stravné pro školní rok 2020/2021

Úplata za školné:                                          830,- Kč děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí Záloha na stravné pro rok 2024/2024:   ...