Platby pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k neobvyklému zvýšení cen z důvodu pandemie onemocnění COVID-19, jsme nuceni zvednout zálohu na stravné. Předpokládáme, že cena za potraviny se bude ještě v průběhu školního roku zvyšovat, tudíž jsme nastavili téměř maximální možnou zálohu, abychom Vám to nekomplikovali v průběhu roku.

 

Děkujeme za pochopení

kolektiv MŠ

 

Školné a stravné pro školní rok 2020/2021

Platby 2020/2021

31.08.2020 08:15
Platbu zasílejte na účet MŠ 2400858486/2010, VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI. Posílejte pouze celkovou částku (ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY). Variabilní symboly zůstávají stejné. Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.     ÚPLATA ZA ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK...