Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

Obnovení provozu mateřských škol

Rada města Pardubice schválila na svém jednání dne 18.5.2020 obnovení provozu mateřských škol od 25.5.2020
 
více informací viz. níže
 
Mateřská škola Pardubice-Dražkovice146
Dražkovice 146
533 33 Pardubice
 
Vážený rodiče,
 
dne 25.5.2020 bude MŠ opět otevřena. I po ukončení nouzového stavu, Vás žádáme, abyste dodržovali naše mimořádná opatření, která jsme stanoévili na základě metodiky MŠMT a po dohodě se zřizovatelem. Rada města Pardubic dne 18.5.2020 na svém jednání schválila obnovení provozu mateřských škol od 25.5.2020
 
Zákonní zástupci podepíčí čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění - formuláře jsou připraveny na třídách nebo dostupné v odkazu níže.
 
 
Do konce školního roku budou veškeré aktivity a péče o děti vykonávány za přísných hygienických podmínek. Vstup do MŠ bude rodičům odepřen.
 
Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou úpovinny řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálne platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 
Hygienická pravidla v MŠ:
Zákonní zástupci mají po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy mít krytá ústa a nos (rouška, šátek, látkový tunel atd.), děti budou předávány 1 zákonným zástupcem před hlavními dveřmi pracovníkovi mateřské školy. V budově MŠ děti nemusí nosit roušku na ústech. Při vstupu do MŠ bude prováděn ranní filtr (měření teploty, kontrola zdravotního stavu dítěte).Pokud budou známy jakékoliv viditelné známky onemocnění, nebude dítě do MŠ přijato.
 
Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Veškeré prostory, předměty a hračky jsou pravidelně dezinfikovány. Ve třídě je nezbytné často větrat.
 
Organizace provozu:
Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6:30-16:00h. Zákonní zástupci mohou přivádět a odvádět děti dle stanovených časových intervalů. ranní příchod  6:30-7:30h, po obědě 11:45-12:15h, odpolední vyzvedávání dětí 15:00-16:00H. Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží telefony: 466 304 302 nebo 775 629 242. Při vstupu do MŠ zákonný zástupce odevzdá podepsané čestné prohlášení ío neexistenci příznaků virového onemocnění. každé díte bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové šáčky na roušky - oba budou podepsané a nadepsané čisté x špinavé. V sáčku na  čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne. Z hygienických důvodů nebudou děti do MŠ nosit vlastní hračky.
 
Předávání dětí:
Zákonný zástupce předává dítě pracovníkovi MŠ před hlavními dveřmi. Zákonní zástupci dodržují 2m rozestupy před MŠ. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu (učitelka je oprávněna změřit teplotu bezkontaktním teploměrem).
 
Stravování:
Do 31.8.2020 se ruší samoobslužný výdej přesnídávek, svačin, kusového ovoce a zeleniny samotnými dětmi (mazání chleba, pečiva, výběr ovoce a zeleniny ze společné mísy na stole, prostírání stolů dětmi, postupný odběr pokrmů dle chuti a času dítěte).
  • kompletní výdej je zajištěn ze strany personálu
  • stravování probíhá za zvýšených hygienických opatření
Výchova a vzdělávání:
Vzdělávání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programe. Učitelé dbají, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. V případě příznivého počasí bude organizace předškolního vzdělávání směřována na venkovní prostory areálu MŠ.
 
Další ustanovení:
Nadále zůstavají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ (zejména Školní řád), kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.
Tato opatření se mohou podle epidemiologické situace měnit a upravovat.
 
Marie Dostálová
ředitelka MŠ
 
 

aktUálně

Vážení rodiče,
 
velice děkujeme za zaslání dotazníků k znovutevření mateřské školy. Po vyhodnocení MMP a schvální Radou města Pardubice, Vás budeme neprodleně informovat o dalším postupu. Moc na Vás myslíme a doufáme, že se brzy shledáme s Vámi i s Vašimi dětmi.
 
S pozdravem
kolektiv MŠ
 

informace

Vážení rodiče,
 
touto cestou Vás chceme všechny pozdravit. Bohužel zatím nemáme žádné informace o znovu otevření MŠ. Momentálně školku dezinfikujeme, kdyby se opatření uvolnila a mohli jsme školku otevřít.
Moc se nám stýská po Vašich dětech, rádi bychom je touto cestou pozdravili a popřáli Vám i Vašim dětem pevné zdraví.
Kdyby jste cokoliv potřebovali, neváhejte nás kontaktovat.
 
S pozdravem
kolektiv MŠ
 

Výše školného a stravného

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy Vám bude v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, sníženo školné, které platíte za své děti. Za měsíc březen 2020 to bude 313,- Kč.

Rovněž Vám vrátíme zálohu na stravné. Nikdo přesně nevíme, jak dlouho bude MŠ uzavřena a vím, že většina z Vás má nastaven trvalý příkaz.

Navrhuji tedy, pokud Vám to nečiní finanční problémy, plaťte školku /školné+stravné/ tak, jak jste zvyklí a při vyúčtování Vám bude vše vráceno.

Pokud někdo z Vás bude ve finančních potížích, ať platbu zruší a ozve se, provedli bychom vratku co nejrychleji.

Všechny Vás srdečně zdravíme, přejeme hodně sil a trpělivosti, pozdravujte od nás děti a moc se těšíme, až se zase setkáme v naší mateřské škole.

 

Marie Dostálová, ředitelka školy

 

něco pro inspiraci

 

Pro zpříjemnění Vašich chvil s dětmi posíláme něco k opakování. Pokud budete mít čas a chuť, berte to od nás jako inspiraci.

Viz. přílohy níže.

Logopedie - hospodářská zvířátka.docx (23637)

logopedie.docx (23282)

 

 

Mateřská škola Pardubice-Dražkovice

Dražkovice 146

533 33 Pardubice

 

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola zatím nemá informace o tom, že by kterémukoliv z našich dětí nebo zaměstnaců byla nařízena karanténa.
Dle rozhodnutí Rady města Pardubic, která schválila dne 12.3.2020 dočasné přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Pardubice.
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD 16.3.2020 UZAVŘENA ZE ZÁVAŽNÝCH ORGANIZAČNÍCH PŘÍČIN V SOUVISLOSTI S NEPŘÍZNIVÝM VÝVOJEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
 
 
Doporučujeme Vám sledovat aktuální dění na našich webových stránkách.
Budeme se na Vás na všechny těšit až bude MŠ znovu otevřená.
 
 
Oficiální stanoviska zřizovatele a krajského úřadu viz. odkazy níže:

MPSV_pracovněprávní_souvislosti_koronavir.pdf (486113)

Marie Dostálová

ředitelka MŠ

AKTUÁLNĚ

Dobrý den,
prozatím nemáme žádné aktuální informace o znovuotevření MŠ.
 
V případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat.
 
Všechny Vás moc zdravíme, opatrujte se a kdyby jste cokoliv potřebovali jsme Vám nepřetržitě k dispozici na mobilních telefonech.
 
Přejeme Vám hodně zdraví, myslíme na Vás i Vaše děti. Doufáme, že jste všichni v pořádku a užíváte si chvíle strávené s Vaší rodinou.
 
 
 
S přáním krásného dne
 
kolektiv MŠ

Karneval

Dne 6.3.2020 proběhne v MŠ v dopoledních hodinách Karneval.
Prosím rodiče, aby zapojili děti do výroby masek.
 
Děkujeme, kolektiv MŠ

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Dne 10.3.2020 se děti ze třídy Soviček zúčastní sportovního dopoledne na ZŠ Staňkova.
 
Prosím dejte dětem vhodné oblečení a obuv.
 
Sraz v MŠ v 7:30h
 
Děkujeme, kolektiv MŠ

Předčítání školáků ze ZŠ Staňkova

Dne 20.3.2020 proběhne v MŠ předčítání školáků ze ZŠ Staňkova v dopoledních hodinách.
 
Budeme se těšit, kolektiv MŠ

Pro rodiče

Sběr papíru.

26.05.2020 12:01
Vážení rodiče a občané, ve dnech 24. a 25.6.2020 proběhne před mateřskou školou sběr starého papíru. 24.6.2020 - od 7,00 hodin ráno 25.6.2020 - do 13,30 hodin Prosíme, abyste nevhazovali do přistaveného kontejneru odpad ze zahrádky a jiný materiál, který tam nepatří. Moc děkujeme za podporu, neboť...

Výše školného.

26.05.2020 11:50
Vážení rodiče, úplata za měsíc květen bude ve výši 110,- Kč           za měsíc červen 690,- Kč / v plné výši/ ___________________________________________________________________________________________________ Výše úplaty během letních prázdnin: Měsíc...

Poděkování

04.12.2019 10:30
Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146 Dražkovice 146 533 33 Pardubice     Poděkování SmP-Odpady a.s.   za sponzorský dar v hodnotě 60 000 Kč       Marie Dostálová ředitelka MŠ
Vážní rodiče, mateřská škola bude otevřena do 20.12.2019. Od 23.12.2019 do 3.1.2020 bude uzavřena.Provoz bude zahájen dne 6.1.2020. Všem Vám přejeme krásné a pohodové vánoční svátky, jen to dobré v Novém roce a budeme se na Vás těšit v roce 2020. Marie Dostálová, ředitelka školy.

Vánoční besídka.

04.12.2019 07:01
Vážení rodiče, vzhledem k dlouhodobé a vysoké nemocnosti dětí neuskutečníme vánoční besidku. Od 16,00 hodin připravíme pro Vás a Vaše děti vánoční tvořivou dílnu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. Marie Dostálová, ředitelka MŠ.

CO DĚTI POTŘEBUJÍ V MŠ

12.09.2018 13:53
Prosíme, aby každé dítě ve svém pytlíčku v šatně mělo: 2x ponožky 2x spodní prádlo 2x tričko (krátký, dlouhý rukáv) 1x tepláková souprava 1x kraťasy 1x holinky 1x čepice (dle počasí) Holčičkám gumičky a hřeben v taštičce nebo sáčku VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ Prosíme rodiče, aby...

PLATBY 2019/2020

01.09.2017 00:00
Vážení rodiče, Výše školného pro šk. rok 2019/2020: 690,-Kč. Předškoláci  a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí. Výše záloh na stravné (od 1. 9. 2018): 726,-Kč. Děti s odloženou školní docházkou platí stravné ve výši 792,- Kč. Platby je nutno uhradit do 10. dne v měsíci...
Vážení rodiče, nepřítomnost dítěte je třeba zapsat do sešitu na omlouvání dětí den předem nebo nahlásit pedagogům nejpozději do 7.15 hod příslušného dne na tel. čísle 466 304 302. Není-li v tomto termínu dítě omluveno, vzniká nárok na odebrání oběda do vlastních nádob v době od 12.00 do...
Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou.  Jeho maminka už nebude na blízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim dne, kladeny na něj budou větší nároky. Proto by si měli být rodiče jistí, že pobyt ve školce dítě zvládne, a co nejvíce se snažit mu vstup do mateřské...
Co by dítě mělo zvládnout k zápisu.docx (12,8 kB)

Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146

Dražkovice 146

533 33 Pardubice

 

Poděkování

SmP-Odpady a.s.

 

Za sponzorský dar v hodnotě 60 000,- Kč  pro Mateřskouý školu Pardubice-Dražkovice 146

 

Marie Dostálová

ředitelka MŠ