Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

Jak se k dítěti správně chovat

1. Žije-li dítě v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět.

2. Žije-li dítě v ovzduší ustavičné kritiky, bude v celém životě odsuzovat druhé.

3. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, bude pociťovat nejistotu vůči všem.

4. Žije-li dítě v ovzduší výčitek, bude ho stále srážet pocit viny.

5. Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé.

6. Žije-li dítě v ovzduší přímosti, bude mít cit pro spravedlnost.

7. Žije-li dítě v ovzduší oceňování, bude umět kladně hodnotit druhé.

8. Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, bude v budoucnu důvěřovat druhým.

9. Žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, nebude mu chybět smělost.

10. Žije-li dítě v ovzduší uznání, nabude sebedůvěry.

11. Žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světě a bude ji samo umět projevovat!!!