Vážení rodiče,
 
pokud se rozhodnete přečíst následující dokumenty, pohodlně se usaďtě, protože  Vás čeká poněkud delší čtení. Udělejte první z kroků jež Vás budou čekat na cestě za vzděláním Vašeho dítěte. Avšak budete o krok blíže k Vašemu společnému cíly. 
    Můžeme Vám slíbit, že pakliže se danými pokyny budete řídit, bude pro Vaše dítě a tudíž i pro Vás vstup do základní školy mnohem snažší.
    
 
 
kolektiv MŠ
 
 
P.S.: Materiály jsou i výborným prostředkem k sebereflexi. Doporučujeme je číst soustředěně, po kratších úsecích a po každém bodu se zamyslet. Není od věci se k nim po čase opět vrátit.

Co by mělo umět před zápisem do ZŠ

    1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností dejte mu najevo zájem trpělivě je vyslechněte projevujte vstřícnost a přívětivé chování 2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu čtení rozvíjí slovní zásobu a fantazii televize či video...
  1.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném...