CHARAKTERISTIKA MŠ

     Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 39 dětí. Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je umístěna poblíž fotbalového hřiště, okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli.

Děti jsou zde v bezpečí a v přátelském prostředí 

Filosofie naší mateřské školy:
1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa.
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Snažit se o to, aby dítě v naší MŠ bylo:
- milováno
- přijímáno a bráno vážně
- mělo živý vzor
- cítilo se v bezpečí
- pohybovalo se beze strachu a napětí
- mělo možnost rozvoje

Budeme respektovat a klást důraz na:

  • individuální přístup k dítěti
  • samostatné rozhodování, volbu a odpovědnost dítěte za ni
  • realizaci integrovaného učení hrou, rozvíjení schopností, znalostí, dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti
  • průběh činnosti v hracích centrech
  • aktivní účast rodiny
  • zachování výsledků činností dětí
  • rozvoj možností a vlastní potenciál dětí

Předškolní vzdělávání bude probíhat v tzv. centrech aktivit. Podstatou těchto center je, že:

- se děti učí tím, že si hrají a pracují s různými pomůckami, hračkami a materiály, které jsou uloženy v každém centru

- se děti učí od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním – tedy přirozeně
- děti mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, učit se chápat, procvičovat se v jednotlivých oblastech

- že se děti mezi sebou učí akceptovat rozdíly
- jsou postaveny na zcela jasných pravidlech (rozdělování barevných gumiček v jednotlivých centrech; důslednost; když nevíš, já ti to ukážu; prostor, do kterého mi nikdo nezasahuje apod.) a kooperaci dětí (dohoda s kamarádem – požádat o hru apod.)

Hracích koutků (center) je celkem šest – ŠKOLÁCKÝ, VÝTVARNÝ, SMYSLOVÝ, SPONTÁNNÍ HRA, PRAKTICKÝ ŽIVOT A JAZYK, ŘEČ, UMĚNÍ (hudební a dramatický). Centra se mohou měnit podle nápadu, využití, nakoupených pomůcek apod.  Děti se do těchto center rozdělují obvykle již při příchodu do MŠ

Co u dětí sledujeme?  

a) Tělesný vývoj 

b) Vývoj poznávacích procesů: Vnímání, paměť, fantazie, myšlení, chápání prostoru a času 
c) Školní zralost

d) Vývoj dětské řečí