Příjem dětí do MŠ

Příjem nových dětí od 1. 9. 2021

  • Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2021/2022 probíhat pomocí webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu
  • Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu a kritériích naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách webové aplikace města Pardubic.
  • Všechny děti (3- 5 leté) budou přijímány dle spádovosti - seznam spádových mateřských škol najdete na stránkách města.

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti,

které dovršily pěti let do 31. 8. 2021.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

1. fáze zápisu proběhne od

19. 4. - 10. 5. 2021,

kdy si ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu, vyplníte žádost, vytisknete si ji a dáte potvrdit lékaři dítěte. Pro vygenerování žádosti v aplikaci budete potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.


2. fáze zápisu bude sběr žádostí v papírové podobě a to:

11. 5. - 14. 5. 2021

od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00,

kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete 

do mateřské školy, kterou jste si zvolili.

Máte možnost zvolit si 3 mateřské školy,

na 1. místo dejte školu, kterou preferujete.

 

Vzhledem k epidemické situaci se písemné žádosti budou přijímat

touto formou:

  1. doporučeně na adresu:  Dostálová Marie, ředitelka školy, Mateřská škola Pardubice, Dražkovice 143, Pardubice V, 533 33
  2. osobně, a to dle domluvené schůzky dle rezervačního kalendáře, který najdete v aplikaci při generování žádosti
  3. datovou schránkou, a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou (žádost a potřebné dokumenty k žádosti zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel nebudou ze zákona akceptovány)

     4. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail!!!)

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost si žádost vytisknout a ani vyplnit, objedná se telefonicky nebo mailem na dohodnutý termín u ředitelky školy: 734 641 977, ms.drazkovice@seznam.cz nebo si zvolí přímo v aplikaci den a datum návštěvy.

Zákonný zástupce dítěte přinese (zašle) v dané dny zápisu:

- řádně vyplněnou a PODEPSANOU žádost,

potvrzenou dětským lékařem, že je dítě řádně očkované,

- rodný list dítěte

(poštou = ofocený),

u cizinců - povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců na území České republiky (poštou = ofocené), nebo vízum,

- OP zákonných zástupců

(pouze při osobním kontaktu),

- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (poštou = ofocenou).

 

Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště:

- nájemní smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitosti

(poštou = ofocené)

 

- více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

 

3. fáze zápisu bude probíhat

od 24. 5. 2021,

kdy budete postupně vyrozumění o tom,

zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

V případě nejasností Vám rádi pomůžeme a poradíme.

https://zapisyms.pardubice.eu

- odkaz na podrobný návod a více informací o zápisu

 

Plakát_Pardubice_2021_2022_malý_1.pdf (659,5 kB)

 

 

Kritéria přijímací řízení 2021/2022:

Kriteria_prijimaci_rizeni_ 2021_22.pdf (167,7 kB)