Zápis do ZŠ

30.03.2021 11:01

    Vážení rodiče, informujeme Vás o zápisu do základní školy:

  • Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
  • Znovu zapsat dítě musí i rodič dítěte, kterému byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.
  • Pokud žádáte o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, musíte taktéž dítě do Vámi vybrané základní školy zapsat a doložit důvod odkladu školní docházky, viz přiložené informace z magistrátu města Pardubic, odbor školství.
  • Pokud jste v MŠ dosud neoznámili, že budete u Vašeho dítěte žádat o odklad školní docházky, učiňte tak prosím co nejdříve, a to prostřednictvím mailu na ms.drazkovice@seznam.cz nebo telefonicky na 734 641 977.
  • V případě nejasností prosím kontaktujte Vámi zvolenou základní školu.

 

      Přílohy: informace o zápisu a postup zápisu: