Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
  1. Dodržujte rozdělení vchodů do MŠ. Každá třída má přidělen svůj vchod.

 

  1. Zdržujte se v prostorách MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a v minimálním počtu osob (ideálně dítě přivede do MŠ a vyzvedne jej jeden zákonný zástupce nebo zmocněná osoba).

 

  1. Vydezinfikujte si ruce u vchodu do MŠ.

 

  1. Vstupujte do prostor šaten postupně a zdržujte se v nich v maximálním počtu 3 dospělých osob.

 

  1. Každé dítě bude mít v šatně v uzavřeném obalu roušku (pro případ projevu infekčního onemocnění v průběhu dne).

 

  1. Zakazujeme nosit do MŠ jakékoli hračky. Platí i pro plyšáky.

 

  1. Předávejte dítě vždy učitelce nebo pověřené osobě před dveřmi do třídy.

 

  1. Dítěti nebude umožněn vstup do třídy v případě patrných příznaků jakéhokoli onemocnění.

 

  1. Přiveďte dítě do 8: 00 hodin. Poté jej z provozních důvodů není možné přijmout.

 

 

  1. Před prvním příchodem dítěte do MŠ nebude požadováno prohlášení o bezinfekčnosti.