Výše úplaty pro školní rok 2023-2024

31.05.2023 12:06

Vážení rodiče,

 

výše úplaty za předškolní vzdělávání bude v tomto školním roce činit 830,- Kč.

Děti s povinnou předškolní docházkou a odložené školní docházky školné neplatí.

 

Záloha na stravné zůstává ve výši 968,- Kč.

Pro odložené školní docházky je 1 034,- Kč.

 

Platby provádějte do 10.dne v měsíci celkovou částkou 1 798,- Kč.

Variabilní symboly zůstávají stejné, novým dětem bude postupně přiřazen.

 

 

V Dražkovicích dne 29.5.2023

Marie Dostálová

Ředitelka MŠ