Výše úplaty pro školní rok 2021/2022

07.05.2021 13:59

Vážení rodiče,

výše školného bude od 1. 9. 2021 činit 746,- Kč.

 

Děti s povinnou předškolní docházkou a s odloženou školní docházkou školné neplatí.