UZAVŘENÍ MŠ - COVID

10.02.2022 12:56
Vážení rodiče,
z důvodu nařízené karantény bude 

v pátek 11. 2. 2022

mateřská škola

UZAVŘENA

 
 

Informace Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

 pro Mateřskou školu Pardubice- Dražkovice 146 - třídy Sluníčka, Sovičky

 -  karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní osobou  

Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (8.2.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj.  minimálně do 13.2.2022 včetně.

Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou, je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let možno zdravotnickou obličejovou masku) nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn. ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi). 

V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s nemocným, kontaktuje osoba praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře a absolvuje  RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava.

Karanténa se vztahuje i na osoby očkované.

Karanténa se nevztahuje na bezpříznakové osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené RT-PCR testem, uplynula u nich nařízená izolace a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dní.