SETKÁNÍ S ONEMOCNĚNÍM COVID - 19

20.01.2021 12:56

Vážení rodiče, 

touto cestou chceme sdělit, že bohužel onemocnění COVID - 19 již klepe na vrátka naší MŠ.

 

Jelikož je to první případ z blízkého okruhu lidí, s nimiž jsme (možná i Vy) přišli do styku, chceme Vás takto mimořádně informovat.

 

Máme potvrzené pozitivní rodiče s příznaky COVID - 19. Pro Vaši informaci, dítě půjde na testy v pátek. Na základě výsledků testu bude rozhodnuto o dalším postupu v naší MŠ.

Dále bychom chtěli sdělit, že v MŠ se rozmohlo respirační onemocnění, jež se projevuje rýmou/kašlem/teplotou, případně kombinací daných symptomů. 

Nechceme vytvářet paniku, avšak Vás všechny zdvořile žádáme, nepodceňujte nyní jakékoli onemocnění. 

Prosíme Vás, berte ohled i na zaměstnance MŠ (riziko nakažení, věkové skupiny atd.) a případné důsledky onemocnění personálu.

 

Naše doporučení:

Pokud se Váš stav nebo stav Vašeho dítěte zhorší, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Omezte Vaše osobní kontakty.

Nevstupujte do MŠ (platí i pro zmocněné osoby) pokud vykazujete známky jakékoli onemocnění.

Neposílejte nemocné děti do MŠ.

Dodržujte veškerá preventivní opatření.