Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

Sběr papíru.

26.05.2020 12:01

Vážení rodiče a občané, ve dnech 24. a 25.6.2020 proběhne před mateřskou školou sběr starého papíru.

24.6.2020 - od 7,00 hodin ráno

25.6.2020 - do 13,30 hodin

Prosíme, abyste nevhazovali do přistaveného kontejneru odpad ze zahrádky a jiný materiál, který tam nepatří.

Moc děkujeme za podporu, neboť výtěžek ze sběru použijeme na nákup učebních pomůcek pro děti.

 

Marie Dostálová, ředitelka mateřské školy