PROSÍME DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

30.08.2022 08:50

PROSÍME DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

 

 RESPEKTUJTE PŘÍCHOD DĚTÍ DO 8:00

 

NEDÁVEJTE DĚTEM HRAČKY Z DOMOVA

 

OMLOUVEJTE DĚTI PŘEDEM, NEJPOZDĚJI DO 7:15 DANÉHO DNE 

na tel. 732 386 727 (stačí sms)

RODIČE DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU:

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE VŽDY ZAPIŠTE DO OMLUVNÉHO LISTU

 

PROVOZ TŘÍD:

SOVIČKY                                   6:30 – 16:15

SLUNÍČKA                                 7:15 – 15:15

 

Ranní a odpolední služba pro děti ze Sluníček je ve třídě Soviček:

6:30 – 7:15 a 15:15 – 16:15

 

VCHODY:

ZADNÍ VCHOD je pouze pro děti ze třídy SLUNÍČEK

HLAVNÍ VCHOD je pouze pro děti ze třídy SOVIČEK (výjimka jsou rodiče a děti ze Sluníček příchozí do 7:15 a odchozí od 15:15)

DĚKUJEME