Projekt „Nebojím se úrazu – vím, jak na to…“

27.06.2023 11:01

Od března do června 2023 probíhal v mateřské škole vzdělávací projekt

„Nebojím se úrazu - vím, jak na to…“.

 

Na tento projekt poskytl Městský obvod Pardubice V 

finanční podporu ve výši 10 000,- Kč

Za tyto prostředky byly zakoupeny učební pomůcky,

např. projektor, promítací plátno, magnetická stěna a stojan na koloběžky.

 

Děkujeme tímto Městskému obvodu Pardubice V za poskytnutou dotaci.