PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LETNÍ PRÁZDNINY 2022

03.04.2022 10:43

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LETNÍ PRÁZDNINY BUDE DNE: 

19. 4. 2022 od 7:00 do 16:00 hodin 

na konkrétní škole.

Rodiče si přinesou vyplněnou žádost a potvrzení zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na stránkách školy.

Upřednostněny budou přihlášky dětí ze stejného spádového obvodu.

Žádost o umístění na prázdniny 2022.doc (47,5 kB)

Žádost o umístění na prázdniny 2022_příloha_zaměstnavatel.doc (32,5 kB)

 

Pro plánovanou docházku v naší mateřské škole není potřeba

vyplňovat žádost o umístění, ale MŠ vyžaduje potvrzení zaměstnavatele

o zaměstnanosti obou zákonných zástupců:

Potvrzení_zaměstnavatel.doc (28 kB)

Toto potvrzení a nahlášení docházky Vašeho dítěte o letních prázdninách

proveďte prosím co nejdříve, nejpozději však do 18. 4. 2022.

Na nenahlášená místa docházky o letních prázdninách,

nebo na místa nepotvrzených od zaměstnavatele

budou 19. 4. 2022 přijaty děti z cizích mateřských škol.

Děkujeme za pochopení.