PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ KRÁSNÝCH PRÁZDNIN

29.06.2022 12:36

Vážení rodiče, milé děti,

zas je tady konec školního roku a s ním loučení.

 

Loučíme se s rodiči a jejich dětmi, 

které 1. 9. 2022 nastoupí do prvních tříd, 

a přejeme jim krásnou a úspěšnou další etapu jejich života.

 

Děkujeme všem za skvělou spolupráci 

v uplynulém školním roce,

jmenovitě těm rodičům, 

kteří nám pomohli při probíhající 

rekonstruci školní zahrady -

Balaštíkovi, Bořkovi, Ondráčkovi, Handlířovi, 

Hudcovi, Kvítkovi, Gottwaldovi, 

Čapkovi, Kolářovi, Bartošovi 

a těm, kteří zakoupili pro děti pomůcky na výtvarné činnosti - 

Profantovi, Jiralovi.

 
 

Přejeme vám všem krásné prázdniny, 

plné odpočinku, 

radosti, veselí a sluníčka

 
 

a těšíme se na Vás 

v novém školním roce 2022/2023.

 

Kolektiv MŠ Dražkovice