PLATBY ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

18.09.2023 00:00

Úplata za školné:                                          830,- Kč

  • děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí

Záloha na stravné pro rok 2024/2024:       968,- Kč

  • děti s odloženou školní docházkou platí  1 034,- Kč

Celkem:    1 798,- Kč

Celkem předškolní děti: 968,- Kč

Celkem děti s odloženou školní docházkou:    1 034,- Kč

 

Platbu zasílejte na účet MŠ:

2400858486/2010, 
VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY)

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.