PLATBY ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

26.08.2021 19:33

Úplata za školné:                                          746,- Kč

  • děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí

 

Záloha na stravné pro rok 2021/2022:      840,- Kč

  • děti s odloženou školní docházkou platí   903,- Kč

Platbu zasílejte na účet MŠ:

2400858486/2010, 
VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY).

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.