PLATBY ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

10.01.2023 00:00

Úplata za školné:                                          675,- Kč

  • děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí

 

Záloha na stravné pro rok 2022/2023:      968,- Kč

  • děti s odloženou školní docházkou platí   

Celkem:    1.643,- Kč

Celkem předškolní děti: 968,- Kč

Celkem děti s odloženou školní docházkou: 

 

Platbu zasílejte na účet MŠ:

2400858486/2010, 
VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY).

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.