PLATBY ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

26.08.2021 19:33

Úplata za školné:                                          675,- Kč

  • děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí

 

Záloha na stravné pro rok 2022/2023:      840,- Kč

  • děti s odloženou školní docházkou platí   903,- Kč

Celkem:    1.515,- Kč

Celkem předškolní děti: 840,- Kč

Celkem děti s odloženou školní docházkou: 903,- Kč

 

Platbu zasílejte na účet MŠ:

2400858486/2010, 
VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY).

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.