Platby 2020/2021

31.08.2020 08:15
Platbu zasílejte na účet MŠ

2400858486/2010, VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY).

Variabilní symboly zůstávají stejné.
Nově příchozím dětem budou variabilní symboly postupně přiděleny.
 
 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vážení rodiče,
výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 710,-.
Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí.

 

 

ZÁLOHA NA STRAVNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vážení rodiče,
výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 840,-.
Děti s odloženou povinnou školní docházkou platí 903,-.