OPATŘENÍ V MŠ OD 13.1.2021

15.01.2021 13:11

PROVOZ MŠ OD 13.1.2020 A NOVÁ OPATŘENÍ

12.01.2021 14:37

Vážení rodiče,

opět Vás chceme požádat o spolupráci, která se týká protiepidemiologických opatření.

Cílem opatření je udržení maximálního provozu a zamezení uzavření celé MŠ v případě, že by zde byla prokázána nákaza.

Zřizovatel ve spolupráci s KHS Pardubice doporučil opatření:

·         omezit spojování tříd - nelze zajistit v naší MŠ, třídy spojovat budeme

·         při spojování tříd budou mít děti ochranné roušky - zajistíme

 

Od středy 13.1.2021 budou opatření následující:

  • Z důvodu jednodušší organizace ráno rodiče při předávání odevzdají učitelce:

        2 čisté, podepsané roušky v podepsaném uzavíratelném obalu.

    (Platí pro všechny děti, i ty, co obvykle chodí po obědě nebo před 15:00 hodinou domů. Nemůže se stát, aby bylo dítě v MŠ     bez roušek.)

 

  • Při vyzvedávání dětí z MŠ, si roušky vezmete zpět domů (na vyprání, k likvidaci).

 

  • Dítě bude vyzvedáváno jednou dospělou osobou, pobyt bude zkrácen na nezbytně dlouhou dobu.

 

  • Třetí osoby (rodiče, …) mají vstup do MŠ dovolen za předpokladu dodržení opatření.

 

  • KDOKOLI s příznaky onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolesti kloubů, …) má zákaz vstupu do MŠ. Platí pro zmocněné osoby k vyzvedávání i pro děti.

 

  • Nadále platí dodržování opatření:

o   desinfekce rukou při příchodu,

o   rouška nebo respirátor,

o   rozestupy 2 metry,

o   v šatně max. 2 osoby,

 

  • Roušky budou mít děti v době sloučení tříd, tedy:

        od 6:30 do 7:00 a od 15:00 do 16:15.

 

PŘIPOMÍNÁME, ŽE PROVOZ TŘÍD JE:

Sovičky: 6:30 - 16:15

Sluníčka: 7:00 - 15:00

Slučování tříd ve třídě Soviček: 6:30 - 7:00 a 15:00 - 16:15. V tuto dobu budou děti mít roušku.

Vstup na pozemek MŠ je možný v 6:30, opouštění pozemků MŠ v 16:15.

 

Ředitelka MŠ

Marie Dostálová