Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ

01.09.2017 00:00

Vážení rodiče,

nepřítomnost dítěte je třeba zapsat do sešitu na omlouvání dětí den předem nebo nahlásit pedagogům nejpozději do 7.15 hod příslušného dne na tel. čísle 466 304 302. Není-li v tomto termínu dítě omluveno, vzniká nárok na odebrání oběda do vlastních nádob v době od 12.00 do 12.15 hod, první den nemoci.

Vzhledem k nové vyhlášce ministerstva školství, o povinné docházce předškolních dětí, zapíší rodiče omluvenku do vlastního omluvného sešitu, který si obstarají rodiče.

Za neodhlášené děti se účtuje stravné v plné výši.

O návratu dítěte po nemoci jsou rodiče povinni informovat pí. učitelky den předem nebo nejpozději do 7.15 hod příslušného dne.

Děti odcházející domů po obědě dostanou odpolední svačinu formou balíčku.

Děkujeme za spolupráci.