Jak se k dítěti správně chovat

30.08.2020 03:24
1. Žije-li dítě v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět.
2. Žije-li dítě v ovzduší ustavičné kritiky, bude v celém životě odsuzovat druhé.
3. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, bude pociťovat nejistotu vůči všem.
4. Žije-li dítě v ovzduší výčitek, bude ho stále srážet pocit viny.
5. Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé.
6. Žije-li dítě v ovzduší přímosti, bude mít cit pro spravedlnost.
7. Žije-li dítě v ovzduší oceňování, bude umět kladně hodnotit druhé.
8. Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, bude v budoucnu důvěřovat druhým.
9. Žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, nebude mu chybět smělost.
10. Žije-li dítě v ovzduší uznání, nabude sebedůvěry.
11. Žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světě a bude ji samo umět projevovat!!!