Jak připravit dítě k zápisu

30.08.2020 03:10

 

 

1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost
 • při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností
 • dejte mu najevo zájem
 • trpělivě je vyslechněte
 • projevujte vstřícnost a přívětivé chování
2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu
 • čtení rozvíjí slovní zásobu a fantazii
 • televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt
3. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi
 • pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost
 • rozvíjíte i motoriku
4. Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
 • vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu
5. Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
 • stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost
 • Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte
6. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za, mezi
 • výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání
7. Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování
 • příroda je velká tělocvična, prospěje i vám
8. Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou
 • ranní vstávání
 • odbourávání odpoledního spaní (ke konci školního roku a přes prázdniny, děti ještě potřebují odpočívat a regenerovat)
 • čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy
 • připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky
9. Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi
 • uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi
 • vyřizovat drobné vzkazy
 • nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
10. Využívejte volné chvilky k upevňování vědomostí a dovedností
 • při snídani si zopakujte dny v týdnu, a jaký je dnes den
 • cestou do školky si zahrajte slovní fotbal
 • při domácích pracech vymýšlejte co nejvíce slov na jedno písmeno, atp.