Motto:

Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Ale není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

JAK DÍTĚTI USNADNIT VSTUP DO MŠ

17.08.2016 16:29

Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou.  Jeho maminka už nebude na blízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim dne, kladeny na něj budou větší nároky.

Proto by si měli být rodiče jistí, že pobyt ve školce dítě zvládne, a co nejvíce se snažit mu vstup do mateřské školy usnadnit tím, že ho na MŠ dobře připraví.

Dítě, které se o sebe postará a domluví se, se lépe  zapojuje do kolektivu.

Jak dítě správně připravit:

 • motivovat dítě hezkým povídáním o školce (nikdy ho nestrašit – „Počkej, ve školce ti nikdo nepomůže!“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat!“ atp.)
 • zvykat dítě na krátké odloučení od rodičů (babička, dědeček, teta)
 • poskytnout šanci setkávat se s vrstevníky (na hřišti, na procházce)
 • naučit dítě: – znát své jméno
 • hovořit v jednoduchých větách
 • obléknout se a svléknout, obout a zout
 • poznat si své oblečení
 • samostatně jíst (lžící) a pít (z hrnečku), u jídla sedět
 • umýt si ruce, utřít se do ručníku
 • používat záchod, pleny do školky nepatří                                              
 • vysmrkat se
 • bezpečně chodit po schodech
 • uklízet po sobě hračky
 • reagovat a uposlechnout slovní pokyn dospělého

Jak ulehčit dítěti začátek:

 • informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či jiné omezení
 • zpočátku dítě nechávejte ve školce jen krátce, dobu postupně prodlužujte
 • oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně (lépe si je pozná)
 • přibalte mu oblíbenou hračku
 • neprodlužujte loučení, rychle odejděte
 • buďte důslední (když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do MŠ, nenechte se přemluvit a trvejte na svém rozhodnutí)
 •  vždy splňte slib, který dítěti ráno dáte („Přijdu po obědě.“)
 • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • nepřiznávejte, že je Vám také smutno                                                                                     
 • dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte