INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

24.02.2021 19:05

Všem osobám se zakazuje pohyb

a pobyt bez ochranných prostředků

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 

respirátor nebo obdobný prostředek

(vždy bez výdechového ventilu)

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),

včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem

(např. FFP2/KN 95)

 

zdravotnická obličejová maska

nebo obdobný prostředek

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky

(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének

 

ve všech vnitřních prostorech staveb

(tj. i ve škole nebo školském zařízení)

 

na všech ostatních veřejně

přístupných místech

v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě

a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob

vzdálených od sebe méně než 2 metry

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje

na děti v mateřské škole.

U těch nadále platí povinnost nošení roušek

v případě spojování tříd.