INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

28.02.2021 16:00

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne

26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,

kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- dětí v přípravné třídě

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky

vybraných profesí nezbytných pro chod státu,

může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních,

viz krizové opatření č.212 ze dne 26. února 2021

dostupné zde:

  https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3

 

Ošetřovné:

informace o ošetřovném najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=156690480

 

 

Dokument "uzavření škol" ke stažení zde:

uzavreni-skol.pdf (176,3 kB)