SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ - NÁHRADA ZA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

31.08.2020 12:12

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

NÁHRADA ZA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 1. PROVOZ TŘÍD

Sovičky: 6:30 - 16:15

Sluníčka: 7:00 - 15:00

Ranní a odpolední služba ve třídě Soviček: 6:30 - 7:00 a 15:00 - 16:15

 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:15, školka se v tuto dobu odemyká a zamyká.
 • Z bezpečnostních důvodu (pro případ úrazu) se nezdržujte v areálu MŠ mimo otevírací dobu.
 • Příchod do 8:00. Poté nebude možné dítě z provozních důvodů přijmout.

 

 1. ZADNÍ VCHOD K TŘÍDĚ SLUNÍČEK
 • Z důvodu preventivních opatření byl zpřístupněn zadní vchod.
 • Zadní vchod bude výhradně sloužit pro příchod a odchod rodičů s dětmi ze třídy Sluníček. Výjimku mají rodiče při příchodu do 7:00 a od 15.00, ty vstupují do MŠ hlavním vchodem.
 • Hlavní vchod bude výhradně sloužit pro příchod a odchod rodičů s dětmi ze třídy Soviček.

 

 1. PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Úplata za školné pro rok 2020/2021

 1. výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 710,-
 2. děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí

Záloha na stravné pro rok 2020/2021

 1. výše úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 840,-
 2. děti s odloženou povinnou školní docházkou platí 903,-

 

    4. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • Zrušen sešit na omlouvání dětí u kanceláře ředitelky MŠ z hygienických důvodů.
 • Děti budou zákonnými zástupci omlouvány telefonicky nebo osobně, nejpozději v daný den do 7:15 hodin
 • Nahlášení odchodu dítěte z MŠ po obědě bude osobně do 8:00.

 

 1. OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
 • Zákonnými zástupci bude založen sešit o velikosti A6, který budou mít u sebe a budou do něj psát omluvenky. Každý pátek (i když dítě nechybělo), budou sešity vybírány kontrolovány a učitelkou podepsány.
 • Datum, přesný důvod (chřipka, rodinné důvody, ozdravný pobyt,…), podpis zákonného zástupce.

 

 1. ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
 • Seznamy dětí s rozdělením do tříd naleznete na hlavních dveřích do budovy školy. Kvůli GDPR nelze zveřejnit na webových stránkách.

 

 1. TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • Třídní schůzky jsou zrušeny.
 • Veškeré informace budou na nástěnkách a na webových stránkách. pracovníků MŠ.

 

 1. FOND KULTURY
 • Zrušen výběr peněz do fondu kultury na první pololetí.
 1. AKCE MŠ
 • Veškeré akce jsou zrušeny.
 • Platí pro první pololetí. Plavání, divadla, besídky, ukázky výchovné práce a tak dále.
 • Plavání nahradíme saunou, která je v MŠ.

 

 1. SBĚRY
 • Budeme pořádat sběr papíru a plastů.
 • Konkrétní informace budeme zveřejňovat na nástěnkách a webových stránkách.

 

 1. NÁSTĚNKA S DOKUMENTY MŠ
 • Seznamte se na černé nástěnce u hlavních dveří do budovy školy s důležitými dokumenty:
  • Školní řád
  • Provozní řád školní jídelny
  • Informace o stravování
  • Režim dne
  • Personální obsazení
  • Platby pro školní rok 2020/2021

 

 • Přečtěte si Školní řád na webových stránkách MŠ, neboť budete muset podepsat, že jste s ním byli seznámeni.

 

 1. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
 • Seznamte se s preventivními opatřeními buď na nástěnce nebo na webových stránkách MŠ.
 
 

Pevně věříme, že následující období, které bude nejspíše obtížnější, všichni překonáme ve zdraví, bez větších komplikací, plni pochopení a tolerance vůči okolí.

 

Děkujeme za spolupráci

 

Kolektiv MŠ