ZÁKLADNÍ INFORMACE

30.08.2022 19:00

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     

    Provoz MŠ je od 6:30 do 16:15, 

školka se v tuto dobu odemyká a zamyká.

    Proto Vás žádáme, 

abyste respektovali provozní dobu

 a před ní ani po ní

    se v areálu MŠ z bezpečnostních důvodů 

NEZDRŽOVALI.

 

Sovičky:   6:30 - 16:15

Sluníčka: 7:15 - 15:15

Ranní a odpolední služba ve třídě Soviček: 

6:30 - 7:15 

a 15:15 - 16:15

 Příchod do 8:00. Poté nebude možné dítě z provozních důvodů přijmout.

 

   Omlouvání dětí:

Děti se omlouvají telefonicky (tel. MŠ 466 304 302) do 7:15 hodin. 

Druhá varianta je OMLUVNÝ LIST na nástěnkách u jednotlivých tříd.

První den vzniká nárok na vyzvednutí stravy do vlastních nádob od 12:00 do 12:15.

    Děti s povinnou předškolní docházkou 

  - prokazatelně předložit omluvenku 

    v OMLUVNÉM LISTĚ a PODEPSAT!!!

Nahlášení odchodu dítěte z MŠ po obědě bude osobně do 8:00.

 

   Děti do MŠ přivádějte zdravé a doléčené

Děti v opačném případě ohrožují zdraví ostatních dětí i personálu. Vyhrazujeme si právo na posouzení zdravotního stavu dětí  pro případnou návštěvu dětského lékaře a předložení potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte.
 

 

   Školné a stravné

Úplata za školné 2021/2022:                                          746,- Kč

Děti s povinnou a odloženou předškolní docházkou školné neplatí

 

Záloha na stravné pro rok 2021/2022:                           840,- Kč

Děti s odloženou školní docházkou platí                      903,- Kč

 

Platbu zasílejte na účet MŠ:

2400858486/2010, 
VŽDY DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Posílejte pouze celkovou částku

(ŠKOLNÉ ⁺ STRAVNÉ DOHROMADY).

 

 

   V letošním roce 2021/2022 budeme organizovat:

- sběr starého papíru
- sběr PET lahví
(upozornění na sběr bude vždy na nástěnce)

    

   Sledování nástěnek a webových stránek:

Zdvořile prosíme o pečlivé sledování nástěnek, které se budou neustále aktualizovat a upozorňovat na určité organizační záležitosti a akce mateřské školy. Na nástěnkách se bude nacházet i jídelníček na daný týden. Na okolních nástěnkách Vám budeme prezentovat práci Vašich dětí a tu poté budeme zakládat do složek, které na konci roku rozdáme dětem domů (výkresy, pracovní listy, VV tvoření).
Na schodišti bude cedule s upozorněním, kde se děti nacházejí (v I. nebo II. oddělení) = z důvodu ranního, odpoledního a mimořádného spojení dětí.
Všechny informace naleznete i na našich webových stránkách www.msdrazkovice.cz
 
 

   Seznámení s dokumentací MŠ

Na nástěnce u hlavního vchodu je zveřejněno vše důležité:
 • Školní řád
 • Režim dne
 • provozní řád školní jídelny
 • informace o stravování
 • personální obsazení,...

Žádáme Vás o seznámení s těmito materiály.

 

   Doporučený seznam věcí:

 
 • náhradní oblečení, spodní prádlo
 • vhodná obuv do třídy, kterou si dítě umí samo obout
 • holínky, pláštěnku
 • zástěra nebo pracovní košile na výtvarnou činnost (staré větší triko)
 • čtvrtletně přinášet kapesníky (upozornění na nástěnce)
 • pyžamo
 • vhodné oblečení na zahradu
 

    5. ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

 • Seznamy dětí s rozdělením do tříd naleznete na hlavních dveřích do budovy školy, případně nástěnkách. 

         Kvůli GDPR nelze zveřejnit na webových stránkách.

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ, PŘEDEVŠÍM OBLEČENÍ! DĚTI SI VĚCI NEPOZNAJÍ A NASTÁVÁ PROBLÉM PŘI DOHLEDÁVÁNÍ.

 
Každé dítě bude mít svou přidělenou značkou, kterou bude mít označený ručník, lehátko a místo v šatně.
 
 

Přečtěte si na nástěnce či webových stránkách 

Školní řád, 

neboť budete muset podepsat, 

že jste se s ním seznámili.

 
Pokud budete mít nějaké další dotazy, volejte 466 304 302, 734 641 977 či pište na e-mail ms.drazkovice@seznam.cz.
 
 
Těšíme se na spolupráci
Marie Dostálová,
ředitelka MŠ