DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - povinné pro předškoláky

05.03.2021 12:38

Děti s povinným předškolním vzděláváním ze třídy Soviček

se budou vzdělávat distančně.

Úkoly pro děti najdete v oddíle

INFO PRO RODIČE – DISTANČNÍ VÝUKA,

též Vám budou zasílány do emailu.

 

·  Děti s povinným předškolním vzdělávání

mají ze zákona povinnost

účastnit se distančního vzdělávání.

 

·  V případě, že nemáte možnot si některé úkoly vytisknout,

domluvte se na osobní schůzce se svou paní učitelkou nebo paní ředitelkou,

která Vám úkoly v tištěné podobě přichystá a Vy  si je vyzvednete ve školce.

 

·  Splněné úkoly posílejte průběžně na email ms.drazkovice@seznam.cz,

nebo je děti donesou po znovuotevření školky.

 

·  Sledujte stránky školy,

abychom Vás nadále mohli informovat, kdy se opět setkáme.

 

·  Tiskopis pro OČR

si stáhněte z www stránek OSSZ,

vyplňte a po ukončení OČR předejte svému zaměstnavateli.

(mateřská škola OČR nevydává a ani nedává na tiskopis razítko školy).

 

·  Do kolonky název školy zadejte:

Mateřská škola Pardubice – Dražkovice 146,

533 33 Pardubice V

IČO 75018462

 

·  Do kolonky "důvod uzavření" napište:

 "Uzavření školy z důvodu usnesení vlády o přijetí krizového opatření

ze dne 26.2.2021 č. 200"

 

Jídelna Mateřské školy v době uzavření

bude mít obdobný režim jako mají v základních školách,

tj. obědy za dotovanou cenu si mohou

zákonní zástupci (po předchozí domluvě!)

odebírat jako jídlo s sebou.

V případě nedostatečného zájmu nebo jiných důvodů

může MŠ stravování přerušit.