Archiv článků

    1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností dejte mu najevo zájem trpělivě je vyslechněte projevujte vstřícnost a přívětivé chování 2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu čtení rozvíjí slovní zásobu a fantazii televize či video...
  1.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném...

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Informujte pravdivě pedagogické zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz. školní rád).   V případě přetrvávajících příznaků jakéhokoli infekčního, chronického a alergického onemocnění (RÝMA, KAŠEL), bude požadováno potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Do té doby...

Zákonní zástupci

30.08.2020 01:56
Dodržujte rozdělení vchodů do MŠ. Každá třída má přidělen svůj vchod.   Zdržujte se v prostorách MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a v minimálním počtu osob (ideálně dítě přivede do MŠ a vyzvedne jej jeden zákonný zástupce nebo zmocněná osoba).   Vydezinfikujte si ruce u...
  Sovičky:  6:30 - 16:15   Sluníčka:  7:00 - 15:00   Ranní a odpolední služba ve třídě Soviček: 6:30 - 7:00 a 15:00 - 16:15     Přiveďte dítě do 8: 00 hodin. Poté jej z provozních důvodů není možné přijmout. Zadní vchod bude výhradně sloužit pro příchod a...
V pondělí 31.8.2020 bude MŠ otevřena pouze pro děti nahlášené na prázdniny. Z těchto důvodů bude provoz na třídě Sluníčka. Hlavní vchod do budovy bude uzamčen, proto upozorňujeme, abyste do šatny Sluníček šli zadní brankou a zadním vchodem, kde zazvoníte na zvonek.   Na ostatní děti se...
Záznamy: 11 - 16 ze 16
<< 1 | 2