Učitelka oddělení Sluníčka

 Marie Dostálová (ředitelka školy)