PLATBY 2017/2018

01.09.2017 00:00

Vážení rodiče,

Výše školného pro šk. rok 2016/2017: 680,-Kč. Předškoláci  a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí. Výše záloh na stravné (od 1. 9. 2017): 726,-Kč. Děti s odloženou školní docházkou platí stravné ve výši 792,- Kč. Platby je nutno uhradit do 10. dne v měsíci - bezhotovostně na Číslo účtu MŠ: 2400858486/2010

Marie Dostálová, ředitelka MŠ.