Základní informace

Zřizovatel:        Statutární město Pardubice

                         Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21

Adresa MŠ:       Mateřská škola Pardubice - Dražkovice 146

Ředitelka školy:     Marie Dostálová

Učitelky:                Mgr. Kristýna Čiháková, Leona Kadidlová

Školník:                 Antonín Štěrba
Kuchařka:              Hana Štěrbová


Provoz MŠ:        6.30 hodin - 16.15 hodin

Výše školného pro šk. rok 2015/2016: 590,-Kč

Výše záloh na stravné (od 1. 1. 2014): 600,-Kč

Číslo účtu MŠ:    2400858486/2010

 

Představení

     Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 39 dětí. Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je umístěna poblíž fotbalového hřiště, okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli.

Děti jsou zde v přirozeném prostředí rodiny - můžeme se pochlubit učitelem!

 

FILOZOFIE naší mateřské školy:
1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa.
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Snažit se o to, aby dítě v naší MŠ bylo:
- milováno
- přijímáno a bráno vážně
- mělo živý vzor
- cítilo se v bezpečí
- pohybovalo se beze strachu a napětí
- mělo možnost rozvoje

více